قونیه

  • درباره قونیه
  • جاذبه های گردشگری قونیه
  • هتل های قونیه
  • رستوران های قونیه
  • مراکز خرید قونیه

قونیه


قونيه يكي از وسيعترين استانهاي تركيه می باشد. مركز آن شهر قونيه در شمال آناطولي در 37 درجه و 52 دقيقه عرض شمالي و 33 درجه و 31 دقيقه طول شرقي به ارتفاع 1027 متر از سطح دريا قرار گرفته است. به علت واقع شدن آن بر سر راهي كه از سراسر آناطولي را قطع مي كند ، از دير زمان اهميت خود را حفظ كرده است.

نام شهر در منابع كهن به صورت ايكونيون، كونيوم واستانكونا آمده است. ايكونيون ازكلمه ايكون به معنی تصوير و صنم گرفته شده است. طبق روايات بر اين شهر اژدهايی چيره شده بود گهگاه به شهر حمله مي كرد و گروهي از زنان ودختران را می بلعيد. پرسيوس پسر ژوپيتر اين اژدها را كشت و مردم شهر را از بلای او رها كرد. مردم شهر به پاس اين رشادت، تصوير پرسيوس را به يكي از دروازه های شهر آويختند. شهر را به مناسبت آن ايكون (تصوير) ، ايكونيون مي گفتند . در دوره روميان اين شهر ايكونيوم خوانده شد .اين كلمه در دوره سلجوقيان به اختصار قونيه خوانده شد. نام شهر در منابع فارسی و عربی به شكل قونيه است در تركی امروز به شكل Konyaبه كار مي رود. اين وجه تسميه را سكه هايی كه در اثنای حفاری از اين شهر به دست آمد كه بر روی آنها تصاويری از پرسيوس و اژدها ديده مي شود، تاييد مي كند.

قونيه ابتدا تحت سلطه هيتی ها بود، بعد به تصرف فريكيه درآمد و مدتی هم تحت حاكميت ليديه بود. در قرن ششم قبل از ميلاد هخامنشيان ساتراپ هايی داشتند. قونيه در آسيای صغير جزو ساتراپهای هخامنشي بود كه تا حدی استقلال داشت.

از آثار هيتی ها در قونيه سه اثر عمده باقي مانده است. يكی از آنها در نزديكی بگشهری در 65 كيلومتری جنوب غربی قونيه است كه پينار افلاطون خوانده می شود و بر روی چشمه ای بنا شده است و معروف است كه مزار افلاطون در قونيه است و ياقوت درمعجم البلدان اين نكته را قيد كرده است.

دومين اثر هم در بگشهری است و آن يك الهه هيتی است كه بوسيله شيرهايی حمل می شود. سومين آنها در 27 كيلومتری شمال شرقي روستای ايلگين (ايلغين ) بر سر چشمه يی ساخته شده است. اين اثر در سال 1970 كشف شده و كتيبه های هيروگليف دارد.گزنفون كه به اتفاق هزاران سوار در سال 402 ق.م. از قونيه عبور كرده است ، اين شهر را در منتهی اليه شرق فريكيه قيد كرده است . اين ناحيه بعدها درج نوب فريكيه شمرده شده است.اسكندر در سال 334 ق.م. پس از شكست دادن هخامنشيان، آسيای صغير را به تصرف خود در آورده است. در ابتدای دعوت مسيح ، پائولوس يكي از حواريون او در اين شهر اقامت گزيده واقامت او بر شهرت واعتبار شهر افزوده است. در عهد تزازن (ترايانوس) امپراطور روم ،يهوديان و مسيحيان در آن شهر ساكن بودند.قونيه را دار المعرفه ، دار الارشاد و دار الموحدين می خواندند. در زمان سلطنت سلطان علاء الدين كيقباد اول قونيه مطاف عارفان و مجمع اهل معرفت بوده است. در اين عهد سلطان العلما بهاءالدين ، مولانا جلال الدين رومي؛ سيد برهان الدين محقق ترمذی ، اوحدالدين كرمانی، شمس الدين تبريزی؛ شيخ محيی الدين بن عرب، شيخ سعد الدين جندی؛ شيخ سراج الدين قيصری، فخرالدين عراقی، شيخ شهاب الدين سهروردی شيخ سعد الدين حموی؛ شيخ بغوی ؛ شيخ نجم الدين رازی از كسانی بودند ه از اطراف و اكناف كشورها و شهر های اسلامی؛ برخی از آنان بارها ؛ رنج سفر به قونيه را تحمل كرده بودند.

طرح اولیه قونیه و مناطق اطرافش قبل از عصر مدنیت به وجود آمده است. در این عصر فرهنگهای نیئولیتک – کالکولیتک و اول عصر برنز دیده می‌شود. در این دوران محل اقامت باستانی‌ها (تپه‌ای‌ها) در داخل مرزهای استان قونیه بوده است. شهر قونیه در زمان عثمانی‌ها از همان ارزش و اعتبار بهره‌مند بوده است. در دوران جمهوری ،قونیه با سرعت گسترش یافت و با آثار تاریخی مانند موزه طبیعی ،به خوبی بازسازی ونگهداری شده است. پدر مولانا جلال‌الدین (سلطان العلماء) از طرف سلطان سلجوقی به بهاءالدین ولد در سال ۱۲۷۴ یک باغچه هدیه شده و این تربت در سال ۱۳۹۶ با مناره‌ای از چینی روکشی شده است. این جا که به عنوان تربه مولانا جلال‌الدین شناخته شده بود در سال ۱٩٣٨ به عنوان موزه مولانا بازسازی شد. در آن درگاهی که مولانا در آن مزارش است به عنوان پناهگاه استفاده می‌شده است که اثرهانی مربوط به زمان مولانا، سازهای موسیقی، نمونه‌های خط و قالی به نمایش گذاشته شده است.   

پس از آنكه قونيه به دست آل عثمان افتاد حكومت آن اكثرا به شاهزادگان عثمانی واگذار شد. ابتدا جم سلطان ، پس از وی عبدالله پسر بزرگ بايزيد پس از مرگ وی شهنشاه و پس از فوت وی شاهزاده محمد ، امارت قونيه را عهده دار بودند. قونيه در دوره آل عثمان وجه سياسي خود را از دست داد اما حيات ادبی و عرفانی اين شهر هنوز ادامه دارد.

يكي از وجهه ها و شاخصه های اين شهر ، علاوه بر آنكه پايتخت اولين دولت ترك بوده، آن است كه طريقت مولويه در اين شهر پديد آمده است. سلطان العلما بهاءالدين ، پدر مولانا به دعوت علاء الدين كيقباد اول در سال 617 هجري / 1231 ميلادي در اين شهر وفات كرد و در همين شهر به خاك سپرده شد. پسر او مولانا جلال الدين رومی هم تا سال 672 هجري/ 1273 ميلادي كه سال وفات اوست، در اين شهر زيست و آثار خود را در اين شهر نوشت. در دوره عثمانيان فقط درگاه مولانا گهگاه تعمير شده ، ديگر آثار دوره سلجوقی و قرامانيان مورد بی مهری قرار گرفته است. بعدا اشاره خواهيم كرد كه در دوره سلطان سليم سوم و بعضی رجال عهد او مساجدی در قونيه ساخته شده است. از جمله آنها مسجد سليميه است كه دو مناره دارد و در نزديكي آرامگاه مولانا واقع شده است و در معماری آن از آثار معمارستان تقليد شده است. در زمان سلاطين عثمانی در طول قرنها حوادث سخت و خونين در قونيه اتفاق افتاده است كه بحث درباره همه آنها در اين مقاله مقدور نيست. در سال 1832 بر اثر جنگهای عثمانی با مصر نام قونيه دوباره بر زبانها افتاد. ابراهيم پاشا پس از غلبه بر سوريه وارد قونيه شد. رشيد محمد پاشا از استانبول برای سركوب او آمد ، ولی خود به دست مصريان اسير شد. به دنبال امضای تفاهم نامه مصريان قونيه را خالي كردند و به كوههای توروس رفتند. سياحانی كه در اين دوره ها از قونيه ديدار كرده اند از ويرانی و بی رونقی آن سخن گفته اند.

در دوره جمهوری مدارس عالی متعدد، دانش سراهای عالی، و انستيتوها دراين شهر ساخته شده دانشگاه اين شهر ساخته شده، دانشگاه اين شهر هم به نام دانشگاه سلجوق از دانشگاههای معتبر تركيه است.

از دوره هيتی ها ؛ روميان سلجوقيان ؛ قرامانيان و آل عثمان آثاری در قونيه برجای مانده كه برخی از آنها كاملا از بين رفته اند و كتيبه ها ، كاشی ها وسرستونهايی از آنها در موزه باستان شناسی قونيه نگهداری می شوند و بعضی تقريبا از بين رفته اند. به آثار برجای مانده از پيش از سلجوقيان در سطور پيش به اختصار اشاره شد ، اينك باز به اختصار از بعضي بناها ، مساجد ؛ آرامگاه ها و خانقاههاي مشهور در قونيه كه در دوره سلجوقيان و آل عثمان ساخته شده اشاره خواهد شد. مشهورترين بنايي كه در قونيه مورد توجه همه است و به احتمال زياد اكثر افرادي كه به قونيه سفر مي كنند قصد ديدار آن را دارند. آرامگاه مولانا جلال الدين رومي و خاندان اوست كه امروز « درگاه» خوانده مي شود و موزه يي در درون آن قرار دارد. طبق روايت اين مكان ابتدا گلخانه يي بوده كه سلطان علاء الدين كيقباد اول آن را به سلطان العلما پدر مولانا اهدا كرده و پس از وفات او در سال 628 هجري / 1231 ميلادي جنازه او در آن مكان به خاك سپرده شده است. مولانا جلال الدين هم پس از رحلت در 672 هجري / 1273 ميلادي در كنار پدر دفن شده است. روزي علم الدين قيصر پيش سلطان ولد پسر مولانا رفت و گفت در نظر دارد كه بارگاهي برا ي مولانا بسازد و براي اين كار سي هزار درهم اختصاص داده است. همان روز گرجی خاتون دختر غياث الدين كيخسرو دوم و همسر معين الدين پروانه ، علم الدين را به حضور خواست و چون از تصميم وي آگاه شد هشتاد هزار درهم عطا كرد و علاوه بر آن پنجاه هزار درهم از ماليات قيصريه را هم به اين كار اختصاص داد و بدين سان آرامگاه مولانا با نظارت معماري به نام بدر الدين تبريزي آغاز شد. احتمالا معماري به نام عبدالواحد بن سليم هم در ساختن آرامگاه شركت داشت ، صندوقه يي از چوب گردو كه از شاهكارهای كنده كاری عصر سلجوقی است ، به روي مزار مولانا ساخته است.

جلال‌الدين محمد بلخي از مشهورترين شاعران فارسي‌زبان ايراني‌تبار است. نام کامل وي «محمد ابن محمد ابن حسين حسيني خطيبي بکري بلخي» بوده و در دوران حيات به القاب «جلال‌الدين»، «خداوندگار» و «مولانا خداوندگار» ناميده میشده است. در قرن‌های بعد (ظاهراً از قرن 9) القاب «مولوی»، «مولانا»، «مولوی رومی» و «ملاي رومی» براي وی به کار رفته و از برخی از اشعارش تخلص او را «خاموش» و «خَموش» و «خامُش» دانسته‌اند.

مولوی، پيونددهنده ملت‌ها

مولوی خود زاده بلخ يا وخش بود در خراسان بزرگ (که اکنون بخش‌هايی از آن واقع در افغانستان و تاجيکستان است)، و در زمان تصنيف آثارش (همچون مثنوی) در قونيه در ديار روم می زيست. مثنوی را به گلی تشبيه کرده‌اند که گرچه در يک آب وخاک پرورش يافته، بوی عطرش مشام جهانيان را آکنده‌است. با آنکه آثار مولوی به عموم جهانيان تعلق دارد، ولی ايرانيان و پارسی زبانان بهره خود را از او بيشتر مي‌دانند، چرا که آثار او به زبان پارسی سروده شده، و از محيط فرهنگ ايرانی بيشترين تاثير را پذيرفته‌است. داستانهای مثنوی عموما با فرهنگ ايران آن روزگار منطبق بوده‌است. داستان کبودی زدن قزوينی نمونه‌ای بارز از اينگونه تاثير فرهنگی ايران بر مثنوی و مولوی است.

پارسي گو گرچه تازی خوشتر است                                                          عشق را خود صد زبان ديگر است


آثار مولانا تأثير زيادی روی ادبيات و فرهنگ ترکی نيز داشته ‌است. دليل اين امر اين است که اکثر جانشينان مولوی در طريقه صوفی ‌گری مربوط به او از ناحيه قونيه بودند و آرامگاه وی نيز در قونيه‌ است.

ای بسا هندو و ترک همزبان  ای بسا دو ترک چون بيگانگان

برخي مولوی ‌شناسان (ازجمله عبدالحسين زرين‌کوب) برآنند که در دوران مولوی، زبان مردم کوچه و بازار قونيه، زبان فارسي بوده است.

Read More

جاذبه های توریستی شهر قونیه

مقبره و موزه مولانا

پدر مولانا جلال‌الدین (سلطان العلماء) از طرف سلطان سلجوقی به بهاءالدین ولد در سال 1274 یك باغچه هدیه شده و این تربت در سال 1396 با مناره‌ای از چینی روكشی شده است. این جا كه به عنوان تربه مولانا جلال‌الدین شناخته شده بود در سال 1938 به عنوان موزة مولانا بازسازی شد. در آن درگاهی كه مولانا در آن مزارش است به عنوان پناهگاه استفاده می‌شده است كه اثرهانی مربوط به زمان مولانا، سازهای موسیقی، نمونه‌های خط و قالی به نمایش گذاشته شده است.

مراسم عرفانی سماع

مولانا در طول عمر خود نه طریقتی را پایه گذاری کرد و نه قوانین امروزی سماع را وضع کرد.او بدون هیچ قانون و قاعده ای میچرخید و می رقصید، سماع برای اومسیری بود به سوی بهشت ، دری که بسوی آسمان باز می شود ،پروازی از زندگی به مرگ و از مرگ به جاودانگی .

یكی از جلوه های بی‌نظیر مراسم مولانا مراسم سماع است كه در نوع خود طرفداران زیادی دارد. به گونه‌ای كه بحث توریسم عرفانی را جایگزینی برای دیگر گونه‌های توریسم در این منطقه كرده است. مراسم معنوی رقص سماع عشق معنوی انسان و برگشت بنده به حق و رسیدن انسان به ملكوت را متبلور می‌كند. رقاص سماع در سر یك كلاه (به نشانه سنگ قبر) و بر تن یك عبا (به نشانه كفن) دارد كه با در آوردن خرقه حقیقت واقعی (باطن) جلوه می‌كند. موقع رقصیدن، با دستانی باز، دست راست به مانند اینكه دعا می‌كند برای به دست آوردن كرم الهی باز می‌شود و چشمان با نگاه كردن به دست چپ كه رو به پایین است، لطفی كه از حق گرفته است را با مردم تقسیم می‌كند. به اعتقاد مردم قونیه كه هر ساله این رقص را به مدت یك هفته در هفته منتهی به مرگ مولوی برگزار می‌كنند، رقاص رقص سماع از راست به چپ چرخیده و با 72 دور چرخش به 72 ملت دنیا تمام آفریده‌ها سلام و با مهر و عشق و عطوفت آغوش باز می‌كند. مردم قونیه می‌گویند: براساس اعتقادات ما انسان برای دوست داشتن و مورد مهر قرار گرفتن آفریده شده است؛ حضرت مولوی گفت كه تمام عشق‌ها پلی است به عشق الهی.

تربت و مسجد شمس تبریزی

در سمت شمالی مسجد شراف‌الدین در داخل پارك شمس قرار گرفته است. این بنا در 1510 به وسیله امیر اسحق گسترده و بازسازی شد. در داخل مسجد تربتی است كه همگان معتقدند این تربت جایگاه خود شمس تبریز است. شمس تبریزی كه اثر مهمی در افكار مولانا گذاشته است. امروزه تربت ابن‌شیخ بزرگ شمس تبریزی یكی از مراكز اصلی زیارت كنندگان است .

موزة اینچه مناره

این مدرسه به نوعی نمایشگر معماری كهن دوران سلجوقیان می‌باشد كه به عنوان موزة آثار سنگی و چوب و تخته در معرض عموم قرار دارد. این مدرسه در زمان سلطان سلجوق عزالدین كیكاوس دوم به هدف فراگیری علم حدیث بین سالهای 1258 – 1279 به وسیلة وزیر صاحب آنافخرالدین علی بنا شد. این مدرسه كه در سال 1956 به حالت موزه در معرض نمایش گذاشته شد و هنوز هم دارای سنگهای قدیمی و با ارزش دوران سلجوقی و عثمانی است.

مسجد علاءالدین

این مسجد از قدیم‌ترین آثار تاریخی دوران سلجوقیان بوده و در روی تبة علاءالدین بنا شده است. در دورة ركن‌الدین مسعود اول سلطان سلجوقی، بنا شروع به ساخته شدن شد و در زمان علاءالدین كیقباد اول به اتمام رسید (1221). در محوطة مسجد مزارهای مسعود یك، قلیچ آرسلان، ركن‌الدین سلیمان دو، غیاث‌الدین كیخسرو، قلیچ آرسلان چهار و غیاث‌الدین كیخسرو سه قرار دارد.

مسجد سلطان سلیم

این مسجد در كنار موزة مولانا قرار دارد. ساختن این بنا در زمان شاهزادگی دوم سلطان سلیم و همزمان با فرمانداری قونیه در سال 1558 شروع و در 1587 به پایان رسید. این اثر معماری نمونه‌ای از زیباترین آثار كلاسیك عثمانی در قونیه می‌باشد.

كاخ سلجوقی

این كاخ در دوران سلطان قلیچ آرسلان دو (1156 – 1192) بنا شده و به وسیلة سلطان علاءالدین كیقباد گسترش یافت. اسم دیگرش كاخ علاءالدین است. دیوارهای كاخ به شكل دو طبقه و به وسیلة چینی تزیین شده است. از بنا تنها قسمت بر پای مانده یك طرف دیوار كه اكنون تحت حفاظت می‌باشد.

سله

سله در تمدن آناطولی دارای جایگاه مهمی می‌باشد و مكانی است كه مركز فرهنگ‌ها بوده است.

سله مكانی است كه از ثروتهای طبیعی و تاریخی، معماری شهر و سكنا گزینی زیبایی برخوردار بوده است.

در این مكان عادت و رسوم، باغ و باغداری آنان از طرز خاصی برخوردار می‌باشد.

در سال 327 مارد كنستانتین امپراتور بیزانس، هلنا، در راه قدس به مقصد حج كردن از قونیه گذر می‌كند. و در قونیه اولین معبدها و مكانهای مسیحیان را می‌بینند و به این سبب در سله تصمیم‌ به بنا كردن یك معبد می‌كند و شخصاً در بنا كردن پایه‌های این معبد شركت می‌كند. كلیسای آیا النا در طول عصرهای طولانی تاكنون هنوز هم در معرض نمایش قرار دارد. علاوه بر این آثار، در این منطقه آثار با ارزش اسلامی از دوران سلجوقی و عثمانی، حمام حاجو آقا، حمام صوباشی و تاش جامع دیده می‌شود.

مقبره ی آتش باز ولی

مدفن آشپز و خدمتكار وفادار مولانا است و در نزدیكی مرام قرار دارد. در مورد آتش باز نیز داستان هایی بر سر زبان هاست كه صحت آن می تواند مورد تردید باشد. هرچه كه هست نام آتش باز كنایه به همین داستان هاست.

کاپادوکیا

منطقه ای که در زمانهای قدیم به نام کاپادوکیا شناخته می شد محل برخی از خارق‌العاده‌ترین عجایب طبیعت است و شامل استانهای آکسارای، نوشهیر، نیغده، قیصری، و کیرشهیر می باشد. برای بیشتر مردم، نام کاپادوکیا یادآور شهرها و نواحی مجاور اوچ حیصار، گورمه، آوانوس، اورگوپ، درین‌کویو،کایماکلی و ایهلارا است جایی که زمین طی میلیونها سال به شکلهای فانتزی درآمده است. "دودکشهای پریان" که روح زده به نظر می رسند و شهرها و پرستشگاههایی که تا عمق چندین متری در داخل زمین گسترده شده اند همگی در محیطی فرا زمینی و معنوی احاطه شده اند.

به نظر می رسد که فوران آتشفشانی در اواخر دوره میوسین، کمتر از 70 میلیون سال قبل، آغاز شد که گدازه ها از آتشفشان جاری شده, و در دریاچه های نیوجین فرو ریختند. فلات توف {نوعی سنگ آتشفشانی پر خلل و فرج} از مواد خارج شده از آتشفشانهای اصلی شکل گرفته که با فورانهای آتشفشانهای کوچکتر و خفیفتر بطور پیوسته تغییر یافته است.

از اواخر دوران پلیوسن به بعد، این لایه های توف که در معرض فرسایش با باران و آبهای دریاچه ها و رودخانه ها قرار داشتند( بویژه کیزیلیرماک) منجر به چیزی شدند که ما اکنون آنرا می بینیم. سیلاب سرازیر شده از کناره های دره ها همراه با بادهای شدید، سخره های آتشفشانی نرمتر را که در معرض انواع عوامل سخت تر قرار داشتند از جا کنده و شکلهایی معروف به "دودکشهای پریان" بوجود آوردند که چندین نوع از آنها در کاپادوکیا وجود دارند ، مخروطی، نوک تیز، ستونی، قارچ مانند و حتی نوعی که به نظر می رسد کلاهی بر سر گذاشته است.

منطقه کاپادوکیا از زمانهای ماقبل تاریخ محل سکونت بوده است. شواهد این امر فراوان است، اما بهترین نمونه های آن در کوشک هویوک در نیغده و عاشیکلی هویوک در آکسارای و همچنین در غار سیولک در نوشهیر کشف شده اند. طی اوایل عهد برنز، کاپادوکیا به لطف تجارت گسترده, تحت نفوذ تمدن آشوری قرار گرفت و طی آن دوران بود که نوشتن رایج گردید. محققین گنجینه هایی معروف به "سنگ نبشته های کاپادوکیا" یافتند لوحه های سفالی به خط میخی که متن آن حاکی از مقررات مالیاتی، نرخهای بهره، قراردادهای ازدواج، اختلافات تجاری و نظایر آن بودند. هاتی ها، پس از آن هتیت ها، فریجیه‌ها، ایرانیان، رومی ها، بیزانسی ها، سلجوقیان، و عثمانیها همگی مسحور جاذبه کاپادوکیا شدند و اثری از حضور خود را در آنجا باقی گذاشتند.

Read More

هتل های شهر قونیه

هتل هیلتون گاردن این

موقعیت جغرافیای هتل هیلتون گاردن این :هتلی مناسب برای تور قونیه وعلاقمندان به سفر ترکیه،هتل هیلتون در مرکز شهر قونیه قرارداردو فاصله آن تا فرودگاه قونیه نیم ساعت میباشد. اتاقهای هتل هیلتون:هتل هیلتون دارای دویست و بیست و هشت اتاق بوده که اتاقهای هتل شامل کلیه امکانات از قبیل اینترنت و تلویزیون و سیستم تهویه و ... می باشد.

هتل ریکسوس

موقعیت جغرافیای هتل ریکسوس:هتلی مناسب برای تور قونیه وعلاقمندان به سفر ترکیه،هتل ریکسوس در مرکز شهر قونیه قرارداردو فاصله آن تا فرودگاه قونیه سیزده کیلومتر میباشد. اتاقهای هتل ریکسوس:هتل دارای دویست و هفتادوهفت اتاق بوده که مجهز به امکانلات رفاهی از قبیل تهویه مطبوع و آزاد سیستم وای – فای و مینی بار و تلفن و... می باشد.

هتل برا

 موقعیت جغرافیای هتل برا:هتلی مناسب برای تور قونیه وعلاقمندان به سفر ترکیه،هتل برا در مرکز شهر قونیه قرارداردو فاصله آن تا فرودگاه قونیه بیست کیلومتر میباشد. اتاقهای هتل برا استاندارد بوده است و به خوبی تزئین شده است. از امکانات و خدمات هتل داشتن سه رستوران و پذیرش بیست و چهار ساعته و اجاره ماشین و... می باشد.

 

 هتل بایکارا

موقعیت جغرافیای هتل بایکارا:هتلی مناسب برای تور قونیه وعلاقمندان به سفر ترکیه،هتل بایکارا در مرکز شهر قونیه قرارداردو فاصله آن تا فرودگاه قونیه ده کیلومتر میباشد. اتاقهای هتل بایکارا: هتل دارای شصت و شش اتاق و دو سوئیت میباشد که اتاق ها منظره شهر را دارند و مجهز به سیستم اینترنت و گرمایش میباشد.

 هتل ددمان

موقعیت جغرافیای هتل ددمان:هتلی مناسب برای تور قونیه وعلاقمندان به سفر ترکیه،هتل ددمان در مرکز شهر قونیه قراردارد.هتل ددمان نزدیک به برج افرا و مناره اینس و مراکز خرید میباشد و به جاهای دیدنی از قبیل مسجد علاالدین و مقبره و موزه مولانا نزدیک میباشد. امکانات هتل ددمان شامل استخر سرپوشیده و روباز و استخر و... می باشد.

هتل ازکایماک

موقعیت جغرافیای هتل ازکایماک:هتلی مناسب برای تور قونیه وعلاقمندان به سفر ترکیه،هتل ازکایماک در مرکز شهر قونیه قراردارد اقامت در این هتل باعث دسترسی آسان به مراکز خرید و اماکن دیدنی قونیه میشود. اتاقهای هتل ازکایماک: هتل دارای نودوپنج اتاق استاندارد و پنج اتاق کانکشن فامیلی میباشد. هتل ازکایماک دارای رستوران و مینی بار بوده و... می باشد.

Read More

غذاهای شهر قونیه

تغذیه و مصرف مواد غذایی خوب،‌ جدانشدنی از فرهنگ مردم قونیه است. غذاهایی كه در خانه‌ها و رستورانها هنوز هم موجود می‌باشد شامل:

سوپ‌ها:

سوپ بامیه،‌ سوپ آراباشی،‌ سوپ رشته

غذای گوشتی:

كباب تنور،‌ كباب گوشت گوسفند،‌ پیدة‌گوشتی،‌ كوفته،‌ پلوگوشتی

غذاهای سبزه‌ای:

دلمه برگ،‌ بادمجان،‌ دلمه گوشت

پیده‌ها:

پیده تنوری،‌ پیده آبی،‌ پیده پنیر و پیدة گوشتی

شیرینی‌ها:

ساج آراسی،‌ حلوا،‌ هش مریم

رستوران های قونیه

Mevlevi Restaurant

این رستوران در منطقه کاراتای Karatay واقع شده است و غذاهای معروف قونیه را ارائه می کند.

آدرس : Civar mahallesi Nazýmbey Caddesi No : 1- A Karatay

 

Kilicarslan Restaurant

این رستوران یکی از بهترین رستورانهای شهر قونیه است که انواع غذاهای محلی و غیر محلی قونیه و ترکیه را ارائه می کند.

آدرس : Baskent hastahanesi Yani konya

 

Akyokus Restaurant

این رستوران یا کافه در بهترین نقطه شهر قونیه یعنی بر روی تپه مشرف به شهر در یک فضای صاف و مسطح ساخته شده و دارای منظره ای بسیار زیبا و دیدی مشرف به شهر قونیه است.

آدرس : Tip Fakultesi Karsisi

 

Cemo

اگر می خواهید یک ساندویچی معروف یا بهترین پیتزای معروف قونیه به نام Etli Ekmek را میل کنید باید سری به این محل بزنید.

آدرس : Nalcaci Caddesi. Karatay Sitesi Alti. No:7

 

Mevlana Rose garden Restaurant

این رستوران در داخل یک باغ گل رز واقع شده است و از محیط و فضای دل انگیزی برخوردار است. در این رستوران می توانید انواع غذاهای ملی و سنتی قونیه و ترکیه را میل کنید.

آدرس: پشت موزه مولانا

Read More

این بخش در حال به روز رسانی است.

Read More

اسپادانا | مجری بزرگترین تورهای شرق آسیا

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی اسپادانا

مشهد - بلوار هاشمیه - بین هاشمیه 3 و 1

تلفن: 8829910 - 0513

فکس: 8821411 - 0513