اسکله معلق ، پروژه قدم زدن به روی دریاچه ایتالیا افتتاح شد

هزاران نفر روز شنبه برای بازدید از این اسکله شناور که به روی رودخانه ‏Iseo‏ ساخته شده است به این منطقه آمدند. حتی ‏بسیاری از هواداران کارهای این هنرمند مشهور بلغاری از شب قبل در کنار این دریاچه چادر زدند تا به محض افتتاح آن اولین ‏نفراتی باشند که به روی این راهروی 3 کیلومتری قدم بر می دارند و روی آب راه رفتن را تجربه می کنند. ‏ ‏ ‏

‎ ‎بسیاری از اولین نفراتی که به روی این راهرو قدم برداشتند کفش های خود را از پا در آوردند تا این پروژه را به صورت ‏فیزیکی لمس کنند و درک بهتری از آن داشته باشند. برخی آن را همانند یک قایق می دانند چرا که هنگام قدم زدن روی آن همانند ‏قایق تاب می خورد. این تجربه برای این بازدیدکنندگان لذتبخش بوده است.‏‏ ‏

تعداد افرادی که روز اول افتتاح این راهرو برای بازدید از آن به این منطقه آمده بودند بیش از 55000 نفر بود ، این در حالیست ‏که سازندگان آن پیش بینی می کردند فقط 40000 نفر برای بازدید روز اول بیایند، به همین دلیل آنها مجبور شدند تا از بسیاری از ‏بازدیدکنندگان بخواهند تا روز دیگری برای بازدید بیایند. همچنین برای جلوگیری از تعدد افراد در این منطقه از سازمان حمل و ‏نقل خواستند تا اتوبوس های کمتری به این منطقه بیاید تا تعداد این افراد بیش از آنچه هست نشود. ‏

به دلیل تعدد زیاد بازدیدکنندگان و شرایط بارانی هوا ، این راهرو شنبه شب به روی بازدیدکنندگان بسته شد و روز یکشنبه نیز در ‏حالیکه یکی از راهروها هنوز به روی عموم بسته بود برای بازدید افراد بازگشایی شد. ‏

این راهرو فقط می تواند 11000 نفر را هر بار تحمل کند ، آن هم در شرایط آب و هوایی مناسب. این پروژه قرار است از 18 ‏جون تا 3 جولای برای بازدید عموم و به صورت رایگان باز ، شب و روز ، باز باشد ، اگر باز جمعیت زیاد بازدیدکنندگان منجر ‏به بسته شدن آن نشود. ‏ ‏

 

اسپادانا | مجری بزرگترین تورهای شرق آسیا

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی اسپادانا

مشهد - بلوار هاشمیه - بین هاشمیه 3 و 1

تلفن: 8829910 - 0513

فکس: 8821411 - 0513