جهانگردان تابستان امسال به مقصدهای دورتر می روند

با سقوط 57 درصدی گردشگری ترکیه و 85 درصدی مصر، سریلانکا با 101 درصد و اندونزی با 90 درصد رشد به عنوان مقصدهای جایگزین رو به رشد درجدول مقصدهای گردشگری تابستانی ثبت شدند.

ترکیه که از سال 2011 جایگزین امنی برای مصر ناامن شده بود اکنون خودعرصه را به مقصدهای رقیب سپرده است. «سیمون جفریز »مدیر شرکت Travel Counsellors می‌گوید:«این آمار و ارقام نشان روشنی است از بروز تحول درگرایش به سفربه مقصدهای دورتر در تعطیلات و به نظر می‌رسد که تا آینده نزدیک ودرچارچوب حوادث قابل پیش بینی همچنان ادامه خواهد داشت.»

وی می‌افزاید:«به طور معمول انتظار میرود که سفرهای خارجی در شرایط کنونی جهان کاهش یابد اما آمار فروش درصنایع مسافرتی حاکی از 8 درصد رشد است و این نشان می‌دهد که بسیاری از گردشگران ازجمله در کشور بریتانیا به جای انصراف از سفرهای خارجی درشرایط کنونی به سادگی برنامه های سفرخود را تعدیل کرده و از مقصدهای امن‌تر به عنوان مقصد جایگزین استفاده می‌کنند.»

ناظران صنایع مسافرتی به استناد آمارهای منتشر شده که حاکی از افزایش حجم سفربه مقصدهای دورتر است می‌گویند علت این تحولات آن است که مقصدهایی که به طور سنتی مقصد برتر و معروف برای تعطیلات تابستانی شناخته شده بودند، به دلیل ناآرامی‌های جاری، جای خود را به مقصدهای دیگر داده‌اند. طبق همین گزارش تعداد ثبت نام‌ها برای تعطیلات تابستانی درتایلند نیز 27 درصد افزایش یافته است. همچنین این رقم در مقصدهای دیگر چون باربادوس با 24 درصد رشد ، کانادا با 45 درصد و اندونزی با 63 درصد و سرانجام سریلانکا با 101 درصد رشد بوده است.

با این حال هنوز مقصدهای برتر گردشگری تعطیلات تابستانی در مدیترانه اما درمرزهای دیگر آن، درصدر جدول قرار دارند. ترکیه که زمانی خود مقصد جایگزینی برای مصر شده بود اکنون میدان را به مقصدهای رقیب خود درمدیترانه یعنی اسپانیا، پرتقال و ایتالیا سپرده که درجریان بروز حوادث تروریستی اخیر بیشتر گردشگران اروپایی به ویژه انگلیسی را بخود جذب کرده‌اند.


منبع:روزنامه توریسم

اسپادانا | مجری بزرگترین تورهای شرق آسیا

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی اسپادانا

مشهد - بلوار هاشمیه - بین هاشمیه 3 و 1

تلفن: 8829910 - 0513

فکس: 8821411 - 0513