دیوار بزرگ چین با سیمان پر شد

شاید این زشت ترین کار بازسازی می باشد که می توان از فضا دید!‏ ‏‏

قسمت هایی از دیوار وسیع و بزرگ چین که قدمتی 700 ساله دارد با سیمان پر و مسطح شده است. این کار در راستای تعمیر ‏بخشی از این دیوار که صدماتی دیده بود صورت گرفته است که از سال 2014 آغاز شد اما تا به امروز مورد توجه عموم مردم ‏قرار نگرفته بود و کسی از آن خبر نداشت. ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏

این بازسازی در قسمت هایی از این دیوار در مرز ‏Liaoning‏ و ‏Hebei‏ صورت گرفته است که مورد بازدید عموم قرار نمی ‏گرفت اما اخیرا تصاویری از این بازسازی زشت در شبکه های اجتماعی پخش شده است که بازخوردهای بسیاری داشته اشت. ‏کاربران چینی این سایت ها با هشتگی با عنوان "دیوار زیبا و وسیع چین مسطح می شود" به صحبت درباره این موضوع پرداخته ‏اند. آنها معتقدند این کار به بدترین شکل صورت گرفته و چهره اصلی و زیبای این سازه تاریخی را خراب کرده است.‏ ‏ ‏ ‏

از سال 2006، به دلیل حجم بالای گردشگرانی که برای بازدید از این دیوار تاریخی می آمدند و صدماتی که به آن وارد شده بود ‏قوانین سخت و محکمی برای گردشگران در نظر گرفته شده است ، هرچند با گذشت یک دهه همچنان نگرانی هایی از آسیب ‏هایی که به این دیوار بزرگ وارد می شود وجود دارد ، حتی پیش تر خبرهایی از به فروش رسیدن آجرهای قسمت هایی از این ‏دیوار نیز به گوش می رسید. ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏‏‏ ‏‏

اسپادانا | مجری بزرگترین تورهای شرق آسیا

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی اسپادانا

مشهد - بلوار هاشمیه - بین هاشمیه 3 و 1

تلفن: 8829910 - 0513

فکس: 8821411 - 0513