هتل های شهر کن برای محافظت از هنرمندان چه تدابیری اندیشیدند ؟‏

منتشر شده در News

شهر کن در فرانسه هر سال در مدت جشنواره فیلم کن زبانزد خاص و عام است و مهم تر از آن ‏میزبان هنرمندان مشهور زیادی از سراسر دنیا می شود. در این شهر مرغان دریایی دردسرساز هستند ‏به همین دلیل هتل های این شهر باید برای جلوگیری از رخ دادن اتفاقات غیرقابل پیش بینی برای افراد ‏مشهوری که در این هتل ها اقامت دارند تدابیری داشته باشند. ‏ ‏ ‏ ‏ ‏

هتل های شهر کن برای محافظت از هنرپیشگان در برابر مرغان دریایی، از باز ها کمک گرفته اند.‏ آن ها با پرندگان به جنگ پرندگان میروند. ‏

در هتل ساحلی گرند حیات کن در فرانسه، مرغان دریایی دردسر ساز شده اند. آنها از روی میز ها بادام ‏زمینی میدزدند و با صدای بلند به سمت پایین حمله میکنند و غذاها را با خود میبرند. در طول فصل ‏جشنواره فیلم کن که هتل ها مملو از ستارگان معروف است، آنها باعث دردسر های بزرگتر میشوند. ‏هیچ نیرویی نمیتواند این مرغان دریایی را دور کند. اما در طول چند سال اخیر در زمان جشنواره کن ‏هتل ها از نگهبانانی استفاده کرده اند که مرغان از آنها حساب میبرند، یعنی پرندگان دیگر. و به ‏خصوص گروهی باز شکاری.‏‏‏

یکی از مراقبان پرندگان شکاری در یکی از هتل ها میگوید: کار من ترساندن مرغ های دریایی با این ‏باز ها است. ‏

او برای این کار پنج باز شکاری دارد که بومی آمریکای جنوب غربی هستند. آنها با نگاه کردن به ‏پرندگان کوچکتر آنها را فراری میدهند. بر فراز هتل ها و در ارتفاع 500 فوتی این پرندگان مانند پهپاد ‏های محافظ میچرخند و و به مرغان و کبوتران هشدار میدهند که از آنجا دور بمانند. اگر پرندگان ‏کوچک خشم باز ها را برانگیزند، حتما کشته خواهند شد. ‏ ‏

اسپادانا | مجری بزرگترین تورهای شرق آسیا

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی اسپادانا

مشهد - بلوار هاشمیه - بین هاشمیه 3 و 1

تلفن: 8829910 - 0513

فکس: 8821411 - 0513