کلاس های پروازی

نوشته شده توسط اسپاداناسیر. منتشر شده در پرواز امارات

کلاس های پروازی (IATA class codes  )

کلاس های پروازی که برای کمک به شرکت های هواپیمایی جهت مشخص کردن نرخ و استانداردسازی شرایط سفر در بلیت مسافری و سایر اسناد ترافیک ایجاد شده اند به سه بخش تقسیم می شوند.

-  درجه یک : (First Class  ) گران ترین و راحت ترین صندلی های موجود در هواپیما هستند.

-  درجه تجاری : (Business Class  ) از کیفیت بالایی برخوردار هستند و معمولا توسط مسافرهای تجاری خریده می شوند.

-  درجه اقتصادی : ( Economy Class  ) بیشتر صندلی های هواپیما از این نوع هستند و بیشتر توسط مسافرهایی که سفرهای تفریحی می روند خریده می شوند.

این کلاس ها از طرف « یاتا » مشخص شده و در 728 . Res  به ایرلاین ها معرفی می شود. ممکن است کلاس های پروازی در بعضی از متون تحت عنوان (RBD ) (Reservation / Booking / Designators ) یا Prime booking code  نیز مشاهده شود. در ادامه سه کلاس اصلی پروازی و Sub – class  های معرفی شده از طرف «یاتا» نشان داده شده است.

First Class Category

R :   Supersonic  or  First  Class  Suit

P:    First  Class  Premium

F:    First  Class

A :   First  Class  Discounted

 __________________________

Business  Class  Category

J :   Business  Class  Premium

C :  Business  Class 

D :  Business  Class  Discounted

I  :  Business  Class  Discounted

Z :  Business  Class  Discounted

 __________________________

Economy / Coach Class Category

W :  Economy/ Coach Premium

S   :  Economy/Coach

Y  :   Economy/Coach

B  :   Economy/Coach Discounted

H  :   Economy/Coach Discounted

K :    Economy/Coach Discounted

L :    Economy/Coach Discounted

M:   Economy/Coach Discounted

N :   Economy/Coach Discounted

Q :   Economy/Coach Discounted

T  :   Economy/Coach Discounted

V :   Economy/Coach Discounted

X :   Economy/Coach Discounted

اسپادانا | مجری بزرگترین تورهای شرق آسیا

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی اسپادانا

مشهد - بلوار هاشمیه - بین هاشمیه 3 و 1

تلفن: 8829910 - 0513

فکس: 8821411 - 0513